"Polska jest jedynym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, który nie doświadczył recesji podczas ostatniego kryzysu. Polski rynek obligacji korporacyjnych znacznie wzrósł od 2008 roku, co potwierdza zwiększenie się nowych emisji o niemal 30% w samym 2012 r." - powiedziała Jełowicka. 

"Podmioty z Polski coraz częściej pukają do drzwi światowych rynków kapitałowych szukając możliwości zaspokajania swoich potrzeb finansowych, a perspektywa PKB w wysokości 2,5% w 2014 r. sprzyja dalszym wzrostom. Warszawa wyrosła na jedno z najważniejszych regionalnych centrów finansowych również dla krajowego rynku obligacji z około 37 mld USD długu nie wliczając w to długu Skarbu Państwa" - dodała. 

Moody's zamierza skoncentrować się głównie na emitentach działających na rynkach międzynarodowych. Anna Jełowicka będzie bezpośrednio odpowiedzialna za kierowanie i koordynację działalności ratingowej agencji i relacji z klientami. Będzie również promować wykorzystanie ratingów na polskich rynkach kapitałowych.

Moody's Investors Service oferuje usługi ratingowe, badawcze i analizy ryzyka w 115 krajach obsługując 10 tys. klientów korporacyjnych i 22 tys. podmiotów sektora publicznego. Firma osiągnęła 2,7 mld USD przychodów w 2012.