Czynniki wspierające poprawę w zakresie wzrostu PKB to akomodacyjna polityka pieniężna, malejące ograniczenia fiskalne, a także widoczna już poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, dostępność kredytu oraz warunki na rynku pracy (członkowie Fed spodziewają się także stopniowego spadku stopy bezrobocia), podano w dokumencie. 

"Jednakże niektórzy członkowie podkreślali, że są nadal niepewni co do przewidywanego ożywienia wzrostu gospodarczego w nadchodzących kwartałach, a tym samym - perspektyw dalszej poprawy warunków na rynku pracy, biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich latach prognozy dotyczące zrównoważonego odbicia gospodarczego nie sprawdziły się" - czytamy dalej. 

Większość członków Fed spodziewało się także, że w najbliższym roku inflacja zacznie rosnąć wraz z poprawą w działalności gospodarczej, ale wielu z nich przewidywało, że wskaźnik ten pozostanie przez pewien czas poniżej celu wynoszącego 2%, podano także. 

"Wszyscy członkowie z wyjątkiem jednego zgodzili się, że w najbliższym okresie perspektywy działalności gospodarczej i inflacji uzasadniają kontynuację obecnego wysoko akomodacyjnego nastawienia Komitetu w polityce pieniężnej, którego celem jest wspieranie silniejszego odbicia gospodarczego i trwałej poprawy na rynku pracy w kontekście stabilnych cen" - konkluduje Fed. 

Na czerwcowym posiedzeniu FOMC postanowił nie zmieniać poziomu stóp procentowych i podtrzymał intencję pozostawienia ich na niskim poziomie przy założeniu, że stopa bezrobocia będzie przekraczać 6,5%, a inflacja będzie niższa niż 2,5%.