Zeszły tydzień był tygodniem bardzo ciekawym na rynkach finansowych. Dane z rynku amerykańskiego były ponownie lepsze od oczekiwań, i rynek zanotował wzrost zatrudnienia w sektorze poza rolniczym o 195 tysięcy miejsc pracy. Wzrost został również zanotowany w sektorze prywatnym co pokazuje poprawę na amerykańskim rynku pracy. Dane wpłynęły na umocnienie waluty amerykańskiej i EURUSD zbliżył się do poziomu dołka z 17 maja.

W dniu dzisiejszym brakuje danych makroekonomicznych które mogłyby mieć większy wpływ na notowania rynku EURUSD. Z punktu widzenia analizy technicznej w chwili obecnej inwestorzy mogą się spodziewać ruchu korekcyjnego do poziomu 1.2890-1.2896. Jeżeli dany poziom zostanie wybity to kolejnym celem rynku będzie osiągnięcie poziomu 1.2930. Z drugiej strony jeżeli rynek się odbije powracając do ruchu spadkowego to dopiero wybicie poziomu 1.2795 będzie silnym sygnałem co do przyszłych planów rynku.

Optymizm związany z publikacją lepszych od prognoz danych makroekonomicznych można również zauważyć na indeksie S&P500, który kontynuuje ruch wzrostowy i w chwili obecnej przełamał już barierę 61.8% ruchu spadkowego rozpoczętego 22 maja. Jeżeli dzisiejsze notowania zostaną zakończone powyżej poziomu 1633.1 to kolejnym celem rynku będzie osiągnięcie poziomu 1645.5.

Jeżeli chodzi o rynek USDPLN to kontynuowany jest ruch wzrostowy rozpoczęty w lutym i prawdopodobieństwo wskazuje na dalsze wzrosty na tym rynku, choć oczywiście ruchy korekcyjne mogą się zdarzyć. Z technicznego punktu widzenia wybicie poziomu 3.3680 będzie sygnałem iż, następnym celem rynku jest osiągnięcie poziomu 3.38.

Omar Arnaout