Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o niewypłacaniu dywindendy z zysku za 2012 rok, wynika z uchwał WZA spółki.

"Zysk netto Grupy Lotos za rok 2012 w wysokości 836 431 320,89 zł przeznacza się na: kapitał zapasowy spółki – kwotę w wysokości 834 931 320,89, na zasilenie Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych – kwotę 1 500 000,00 zł" - czytamy w uchwałach walnego.

Decyzja WAZ jast zgodna z rekomendacją zarządu, który w uzasadnieniu swojej propozycji dowodził, iż proponowany podział zysku wynika z optymalizacji struktury finansowania Grupy Kapitałowej Grupy Lotos pod kątem konieczności spłaty zaciągniętych kredytów, w szczególności na realizację Programu 10+.

Lotos ostatnio wypłacił dywidendę z zysku za 2006 r.

Grupa Kapitałowa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych,