Poznaliśmy wczoraj plany rządu na OFE, rynki odetchnęły, będzie rewolucja, ale nie likwidacja. PKB w USA istotnie poniżej oczekiwań, spada bezrobocie w Niemczech.

Wiadomością dnia wczorajszego była debata w sprawie OFE. Nie podjęto jeszcze decyzji, natomiast w obiegu są obecnie 3 różne koncepcje w jaki sposób pogodzić deficyt budżetowy z wysokością przyszłych emerytur analizując przy okazji jaki wpływ będzie to miało na rynki. Z punktu widzenia rynków walutowych bardzo ważne jest czy uchwalony zostanie pojawiający się co jakiś czas zakaz inwestycji w polskie obligacje. Taki zakaz prawdopodobnie zmniejszyłby płynność na rynku a kapitał tego nie lubi. Na szczęście zmiana ta będzie zamortyzowana.

Efektem debaty były silne spadki na GPW co zakończyło umacnianie się złotówki i rozpoczęło ruch w kierunku często ostatnio oglądanych poziomów 4,3500 na EUR/PLN.

Wczorajszy dzień był ubogi w odczyty danych makroekonomicznych. Najważniejszym z wczorajszych odczytów makroekonomicznych był odczyt PKB w USA za pierwszy kwartał. Wyniósł on 1,8% wobec oczekiwanych 2,4%. Dane te spowodowały silne umocnienie się złotówki wobec głównych walut w tym głównie dolara, jednakże był to krótkotrwały ruch, gdyż osłabiająca się złotówka szybko go skorygowała. PKB opublikowano również we Francji, jednakże tam było ono dokładnie zgodne z oczekiwaniami w związku z czym nie miało to większego wpływu na rynki.

Pewną szansą na umocnienie się złotówki, czego z pewnością oczekują przerażeni obecnymi notowaniami kredytobiorcy, jest sytuacja na polskich obligacjach. Ich rentowność ostatnimi dniami rośnie, zatem można się spodziewać, że wkrótce pojawi się popyt na nie wynikający z chęci zakupu obligacji. Powinno to spowodować chociaż krótkotrwałe umocnienie złotego, jednakże przy obecnej sytuacji na rynkach światowych nie będzie to zbyt długa korekta.

O godzinie 8:00 opublikowano stopę bezrobocia z Niemiec. Rynki oczekiwały wzrostu o 1,5% do poziomu 6,9% zatem odczyt na poziomie 5,3% nie mógł nie ucieszyć rynków, ktoś w końcu musi napędzać gospodarkę strefy euro.

Dzisiejszy dzień będzie znacznie bogatszy w dane makroekonomiczne. O godzinie 10:30 powinny być uważne osoby zainteresowane funtami, gdyż poznamy wzrost PKB w Wlk. Brytanii, prognozy mówią o zaledwie 0,3%, jednakże jest to w dalszym ciągu wartość dodatnia. O 11:00 opublikowany zostanie pakiet danych ze strefy euro na temat indeksów zaufania, natomiast o 14:30 pakiet danych z USA a w nim głównie nowo zarejestrowani bezrobotni.

Maciej Przygórzewski, Internetowykantor.pl