Wzrost gospodarczy w USA wyniósł 1,8% kw/kw (w ujęciu zanualizowanym) w I kw. 2013 roku, podał Departament Handlu w komunikacie, prezentując ostateczne szacunki tych danych.

Konsensus rynkowy wynosił 2,4% wzrostu w ujęciu kwartalnym, tyle samo, co szacunek Departamentu Handlu.

W IV kw. 2012 r. PKB wzrósł w tym ujęciu 0,4%, a w III kw. - o 3,1%.