"Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 25 czerwca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje zwykłe na okaziciela spółki Platinum Properties Group S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - głosi komunikat.

Będzie to 200 mln akcji serii A; 0,2 mln akcji serii B; 1,75 mln akcji serii C; ok. 417,1 mln akcji serii D oraz ok. 21,5 mln akcji serii E.

W maju PPG informowało, że chce przenieść się z NewConnect na rynek główny GPW jeszcze w tym miesiącu i podtrzymało wcześniejsze deklaracje dotyczące rozpoczęcia prac budowlanych w Rosji do końca 2013 r.

Platinum Properties Group S.A. to holding firm, zajmujący się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Podmiotem dominującym w Grupie jest Platinum Properties Group S.A. Spółka od października 2009 r. jest notowana na rynku NewConnect.