"Deutsche Boerse uzyskała znaczące oszczędności dzięki przeprowadzce pod miasto. Z tego powodu taka operacja realokacji jest interesująca i zastanawiam się nad przeniesieniem z ul. Książęcej" - powiedział Maciejewski podczas podczas konferencji Wall Street SII w Karpaczu.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.