Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wykluczyć wszystkie 15,2 mln akcji Zelmera serii A z obrotu giełdowego z dniem 11 czerwca 2013, podała spółka w komunikacie.

Po rozliczonym 22 marca br. wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Zelmera, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego posiada 14.862.338 akcji spółki, stanowiących 97,78% kapitału. Następnie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego wezwał akcjonariuszy mniejszościowych Zelmera do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Zelmera w liczbie 337.662 sztuk, tj. 2,22% kapitału, po cenie 40 zł za sztukę. Na dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu wyznaczono 12 kwietnia, a na dzień wykupu - 17 kwietnia 2013 r.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego wchodzi w skład grupy kapitałowej BSH, będącej producentem sprzętu gospodarstwa domowego. Grupa posiada ponad 40 fabryk w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i Azji. Jest właścicielem m.in. marek: Bosch, Siemens czy Gaggenau. W listopadzie 2012 zaoferowała 40 zł za akcję za łącznie 15,2 mln akcji Zelmera.

Zelmer jest spółką holdingową, której faktycznym przedmiotem działalności jest posiadanie udziałów w spółkach zależnych oraz zarządzanie grupą Zelmer, zajmującą się produkcją i sprzedażą produktów AGD. Zelmer posiada ponad 20% udziału w rynku polskim, a także ma istotny udział w sprzedaży sprzętu AGD na rynkach zagranicznych, eksportując swoje produkty do 35 krajów świata. Kluczowymi rynkami, na których Zelmer opiera swój dalszy rozwój są Rosja, Ukraina i Polska. W 2012 r. Zelmer odnotował 737 mln zł skonsolidowanych przychodów.