Wiadomością dnia wczorajszego jest kontynuacja cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce przez RPP. Obecny poziom wynosi 2,75%, a od listopada są one obniżane o średnio 0,25% miesięcznie, co w bardzo szybkim tempie zbliża nas do poziomów stóp w Europie Zachodniej. Co prawda w strefie euro, Szwajcarii czy Wielkiej Brytaniii stopy wynoszą obecnie zaledwie 0,5%, aczkolwiek obecna różnica 2,25% wobec 4% niecały rok temu jest istotną zmianą.

W komentarzu do decyzji Marek Belka powiedział między innymi, że obecne osłabienie polskiej waluty nie niepokoi rady, gdyż jest to naturalne dla obecnej sytuacji naszego kraju i waluty innych krajów Europy Środkowowschodniej są w podobnej sytuacji. Odpowiadając na pytanie o to czy jest to koniec cyklu obniżek stwierdził, że jest to nadinterpretacja, aczkolwiek stopy procentowe zbliżają się do “adekwatnego poziomu”. Kolejne decyzje zależą oczywiście od lipcowej projekcji inflacyjnej oraz tego czy wskaźniki koniunktury będą wskazywać na ożywienie w gospodarce. Co ciekawe pomimo tego, że na konferencji nie powiedziano nic nowego rynki wystraszyły się powtarzanymi po raz kolejny tymi samymi ogólnikami i doszło do gwałtownej wyprzedaży złotówki względem głównych walut.

Wczoraj opublikowano również wskaźniki PMI dla usług dla największych gospodarek europejskich. Wyniki były słabe, aczkolwiek zbliżone do oczekiwań. Nie miały one większego wpływu na notowania złotego, gdyż rynki i tak czekały na decyzję RPP. W nocy natomiast nadeszły gorsze od oczekiwań dane o inwestycjach w Japonii.

Zwiększona zmienność na rynkach może trwać jeszcze przez cały dzień, gdyż poznamy dzisiaj decyzję EBC w sprawie stóp procentowych w strefie euro. Ze względu na mniejsze pole do manewru nie spodziewamy się tutaj zmian, natomiast podobnie jak w przypadku Polski komentarz z posiedzenia może mocniej wpłynąć na rynki niż sama decyzja. Należy zatem uważać na rynki o godzinie 14:30, gdyż konferencje Mario Draghiego zwyczajowo wpływają na gwałtowne zwiększenie się zmienności.

Dzisiejszy kalendarz danych makro nie jest szczególnie bogaty. O wspomnianej już godzinie 14:30 opublikowane zostaną również dane o nowozarejestrowanych bezrobotnych w USA co może dodatkowo zwiększyć zmienność.

Maciej Przygórzewski - Dealer walutowy w Internetowykantor.pl