Boryszew odnotował 19,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2013 r. wobec 41,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 3,01 mln zł w porównaniu z 1,77 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 28,33 mln zł wobec 61,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1211,83 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 1257,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 21,89 mln zł wobec 13,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM Silesia.