Zysk operacyjny wyniósł 1.629,01 mln zł wobec 1.795,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6.519,79 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 6.107,81 mln zł rok wcześniej.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego roku.