Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1073 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2013 r. wobec 332 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1427 mln zł wobec 344 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10.255 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 8.947 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 548 mln zł wobec 206 mln zł straty rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.