PKO Bank Polski odnotował 781,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2013 r. wobec 1004,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 737 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 705-785 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1.693,84 mln zł wobec 2.059,19 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 770,18 mln zł wobec 723,44 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków dziesięciu biur maklerskich, ankietowanych przez ISBnews, wynik z odsetek PKO BP w I kw. 2013 roku wyniósł od 1.693 do 1.741mln zł, przy konsensusie na poziomie 1.713 mln zł. Wynik z opłat i prowizji, według prognoz, sięgnął od 741 do 781 mln zł, przy konsensusie wysokości 764 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 197,13 mld zł na koniec I kw. 2013 r. wobec 193,48 mld na koniec I kw. 2012 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 778,61 mln zł wobec 998,67 mln zł zysku rok wcześniej.