Dziś nie poznamy w zasadzie żadnych ważnych danych z największych gospodarek. Krótkoterminowy wzrost zmienności możemy zaobserwować na dolarze kanadyjskim, kiedy to zostaną opublikowane dane z rynku pracy (14:30). Liczba nowo zarejestrowanych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA w ubiegłym tygodniu wyniosła 323 tys., czyli najmniej od listopada 2007 roku.

Tym samym podtrzymany został widoczny od 4 lat trend spadkowy dla tych danych. Odczyt ponownie pobudził spekulacje o możliwym zmniejszeniu lub zakończeniu luzowania ilościowego ze strony Fed jeszcze w tym roku. Spekulacje podsycił również stojący na czele Filadelfia Fed Charles Plosser, który stwierdził, że nadchodzący spadek bezrobocia poniżej 7 proc. przemawiał będzie za redukcją skali skupu aktywów. W tym kontekście pamiętać jednak należy, że Plosser jest jednym z największych „jastrzębi” w łonie Fed, co więcej w bieżącym roku nie posiada prawa do głosu.

USA: dolar jeszcze zyska

Różnica rentowności długu USA i Niemiec wskazuje, że kurs EUR/USD powinien znajdować się niżej o kilka figur. Za siłą dolara przemawia również swoista cykliczność. W ostatnich dziesięciu latach bowiem maj jedynie trzykrotnie (najrzadziej ze wszystkich miesięcy) przynosił spadek wartości amerykańskiego dolara wobec koszyka walut. Po serii rozczarowujących danych z USA jaką mieliśmy w kwiecień, maj może przynieść odwrócenie tendencji – zwłaszcza przy lekko zaniżonych oczekiwaniach. W sytuacji postępującego ożywienia i rosnących spekulacji o zakończeniu luzowania ze strony Fed, amerykańska waluta w najbliższych miesiącach może zyskiwać na wartości. Nasze prognozy zakładają spadek kursu EUR/USD do 1,27 w okresie trzech miesięcy.

Szymon Zajkowski