"Rekomendowany przez zarząd poziom dywidendy pozwoli na realizację zakładanego programu inwestycyjnego przy finansowaniu kapitałem obcym na bezpiecznym poziomie, bez narażania spółki na nadmierne ryzyko płynności finansowej, przy uwzględnieniu:  skutków wprowadzonego w ubiegłym roku podatku od wydobycia niektórych kopalin, stanowiącego stałe i znaczące obciążenie dla wyników spółki,  dużej wrażliwości wyników spółki na zmienną sytuację na rynkach surowcowym i finansowym, długoterminowego charakteru realizowanego programu inwestycyjnego, który jest typowy dla branży górniczej" - czytamy w komunikacie.

Proponowana wysokość dywidendy, w opinii zarządu, stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy i potrzebą zabezpieczenia realizacji programu rozwoju spółki w długim horyzoncie czasu, podano także.

Zarząd KGHM zaproponuje ZWZ, aby ustalić dzień dywidendy na 12 lipca 2013 r., termin wypłaty I raty dywidendy w kwocie 4 zł/akcję na 14 sierpnia 2013 r., a termin wypłaty II raty dywidendy w kwocie 4 zł/akcję na 14 listopada 2013 r.

Prezes KHHM Herbert Wirth

Prezes KHHM Herbert Wirth

źródło: Materiały Prasowe

Prezes KGHM Herbert Wirth mówił w marcu, że konglomerat wypłaci dywidendę za rok 2012, ale jej wysokość będzie wypadkową aspiracji rozwojowych i możliwości finansowania.

Jesienią ub. roku minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił, że dywidenda KGHM za 2012 rok powinna przekroczyć 30% rocznego zysku, ponieważ spółka nie musi realizować wszystkich swoich planów inwestycyjnych jednocześnie.

W 2012 r. spółka wypłaciła w sierpniu pierwszą ratę dywidendy w wysokości 17 zł na akcję, a drugą ratę, w wysokości 11,34 zł na akcję - 16 listopada.

Skarb Państwa posiada nadal 31,79% akcji KGHM.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego roku.