Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 8,9 mln zł zysku. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie od 5,6 mln zł straty do 24,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Strata operacyjna wyniosła 25,57 mln zł wobec 418,99 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa Kapitałowa Lotos wykazała za 1kw 2013 rok wynik operacyjny w wysokości -25,6 mln zł, na który składały się wyniki segmentów: wydobywczego 70,3 mln zł, produkcji i handlu -49,0 mln zł (obniżony o opisane wcześniej różnice kursowych z działalności operacyjnej w wysokości -31,7 mln zł), pozostałej działalności 0,2 mln zł, pomniejszone o korekty konsolidacyjne w wysokości 47,1 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na zapasie ropy Rozewie i ropy litewskiej). Wynik operacyjny okresu porównywalnego (1kw 2012 rok) zawiera wspomniany wcześniej efekt utraty kontroli nad
jednostką zależna (sprzedaż 100% udziałów spółki LOTOS Parafiny Sp.z o.o.) w kwocie 21,0 mln zł" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7177,38 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 7832,34 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć przychody grupy w I kwartale wyniosły 7,42-7,82 mld zł, przy konsensusie na poziomie 7,59 mld zł wobec 7,83 mld zł przychodów przed rokiem. W I kwartale 2013 roku Grupa Lotos mogła - ich zdaniem - osiągnąć skonsolidowany wynik operacyjny w wysokości 144-223,6 mln zł zysku, przy konsensusie na poziomie 197,9 mln zł zysku.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2013 r. wyniosła 182,60 mln zł wobec 549,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2012 r. Grupa Lotos odnotowała 33 mld zł skonsolidowanych przychodów.