Początek tygodnia na rynku złotego nie przyniósł decydujących rozstrzygnięć – obroty na rynku pozostały ograniczone z uwagi na brak handlu w Londynie oraz pierwszy dzień sesyjny po dłuższej przerwie na rynku krajowym. Równocześnie jutrzejsza decyzja RPP spowodowała iż Ci inwestorzy, którzy byli na rynku obecni zdecydowali się zamknąć część pozycji (m.in. realizacja zysków z ostatniego umocnienia polskiego długu). Co ciekawe na rynku zaobserwowaliśmy lekką zmianę oczekiwań w stosunku do środowej decyzji RPP. Po obniżeniu stopy procentowej przez EBC część ekonomistów i obserwatorów przyjęła założenie, że na podobny ruch zdecyduje się RPP. Naszym zdaniem rozpoczynające się posiedzenie zakończy się utrzymaniem stopy procentowej na aktualnym poziomie 3,25% przy jednoczesnym zaznaczeniu bardziej gołębiego stanowiska RPP.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji makroekonomicznych z kraju. Rozpoczyna się pierwszy dzień posiedzenia RPP, a NBP opublikuje komunikat dot. wartości aktywów rezerwowych w kwietniu. Większe znaczenie dla rynków, w tym również dla kwotowań złotego, będą miały publikacje danych fundamentalnych ze Strefy Euro. Wśród wskazań dot. produkcji przemysłowej za marzec tradycyjnie największa uwagę przykładać należy do odczytu z Niemiec, jednego z największych partnerów eksportowych Polski. Dodatkowo ostatnie zawirowania gospodarcze w Niemczech spowodowały, iż rynek zaczął niepokoić się o stan dynamiki wzrostu w „lokomotywie Strefy Euro”.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsze lekkie osłabienie mieści się w ramach wskazywanej konsolidacji z zakresu 4,1250-4,1625 EUR/PLN. Zgodnie z prognozą głównym powodem impulsu deprecjacyjnego były spadki na rynku bazowym. W przypadku dzisiejszych słabszych wskazań makro możemy być świadkami pogłębienia spadków na eurodolarze co wiązałoby się z próbą testu 4,1625 EUR/PLN. W przypadku neutralnych danych należy zwrócić uwagę na intra-sesyjny opór w okolicach 4,1510 EUR/PLN, który może wygenerować 1-2gr. ruch korekcyjny.

Konrad Ryczko