W centrum uwagi:
• Najmniejsze tempo zasiewów kukurydzy od niemal 30 lat
• Notowania kukurydzy uzależnione od pogody
• Rekordowe zbiory kukurydzy w Brazylii

Najmniejsze tempo zasiewów kukurydzy od niemal 30 lat

Gwiazdami wczorajszej sesji na rynkach towarowych były zboża, który ceny mocno wzrosły na skutek obaw związanych z pogodą w Stanach Zjednoczonych. Ta nadal pozostaje niekorzystna dla farmerów, którzy rozpoczęli zasiewy zbóż.

Wczoraj amerykański Departament Rolnictwa (USDA) opublikował swój cotygodniowy raport dotyczący tempa zasiewów zbóż w USA. Okazało się, że ubiegły tydzień, który miał przynieść poprawę pogody w USA i przyspieszenie zasiewów, jednak okazał się deszczowy. To doprowadziło do pogłębienia się opóźnień w zasiewach zbóż, zwłaszcza kukurydzy.

Według USDA, wraz z końcem ubiegłego tygodnia, obsiane było zaledwie 5% planowanego areału upraw kukurydzy. Jest to progres o zaledwie 1% w stosunku do poprzedniego tygodnia. Co więcej, jest to także najniższe tempo zasiewów od niemal 30 lat – podobne opóźnienia miały miejsce w 1984 roku, kiedy to w analogicznym tygodniu również obsiano kukurydzą jedynie 5% planowanego areału. Tym samym, lata 1984 i 2013 znajdują się ex aequo na ostatnim miejscu pod względem tempa zasiewów kukurydzy w kilkudziesięcioletniej historii zbierania takich danych przez Departament Rolnictwa.

5% zasianego areału to także dużo mniej niż przewidywano na rynku – inwestorzy spodziewali się, że liczba ta wzrośnie do 9%, a pesymistyczne prognozy zapowiadały minimum 7%. Pięcioletnia średnia dla ostatniego tygodnia kwietnia wynosi aż 31%. Tegoroczne dane prezentują się jeszcze bardziej kontrastowo w porównaniu z danymi ubiegłorocznymi – wtedy w analogicznym tygodniu obsiano aż 49% zaplanowanego areału upraw kukurydzy.

Notowania kukurydzy uzależnione od pogody

Rozczarowanie rynku przełożyło się na wzrost notowań kukurydzy. Dzisiaj rano ruch w górę jest kontynuowany, a poruszanie się notowań kukurydzy w kolejnych dniach prawdopodobnie będzie w dużej mierze uzależnione od oczekiwań związanych z tempem zasiewów tego zboża w USA. Notowania kukurydzy mogą być więc zależne od… prognoz pogody.

Ostatnie opóźnienia w zasiewach były przede wszystkim efektem utrzymujących się sporych opadów deszczu na terenach uprawnych w USA, a późniejsze niskie temperatury powietrza utrzymywały zbyt wilgotną glebę, aby można było kontynuować zasiewy. Najbliższe dni mogą nieco poprawić tę sytuację, bowiem zapowiadanych jest kilka suchych dni, podczas których część opóźnień będzie mogła zostać nadrobiona. Prognozy długoterminowe nie są jednak optymistyczne – według meteorologów, po kilku bezdeszczowych dniach, znów mogą pojawić się niekorzystne dla farmerów opady.

Rekordowe zbiory kukurydzy w Brazylii

Czynnikiem, który ogranicza potencjał wzrostu cen kukurydzy, w dalszym ciągu może pozostawać duża podaż tego zboża z Brazylii. Piątkowy raport firmy Safras e Mercado zaprezentował dane, według których produkcja kukurydzy w Brazylii w sezonie 2012/2013 wyniesie aż 78,42 mln ton. Jest to wzrost względem poprzednich wyliczeń (72,7 mln ton) oraz wyraźny wzrost względem pierwszej prognozy, opublikowanej jeszcze w 2012 roku (68,03 mln ton).

Obecne wyliczenia oznaczają rekordowy poziom produkcji kukurydzy w Brazylii. Prawdopodobnie podaż tego zboża byłaby jeszcze większa, gdyby nie susze, które dotknęły północną część Brazylii w ostatnich miesiącach.

Dorota Sierakowska