W odpowiedzi na wydarzenia w Irlandii przedstawiciel ECB – Weidmann, zapowiedział możliwość „modyfikacji” stopy procentowej w przypadku mnożenia się kolejnych problemów w państwach wspólnotowych. Swoje „pięć groszy”  w ramach deprecjacji euro dorzucił także były członek ECB – Bini Smaghi. Jasno dał  do zrozumienia inwestorom, że dla uzdrowienia wspólnotowej gospodarki niezbędne jest powstrzymanie umacniania się euro.

Dzisiejsza sesja to ciąg dalszy danych ekonomicznych napływających z Wielkiej Brytanii, gdzie opublikowany zostanie wskaźnik sprzedaży detalicznej. Druga część dnia zdominowana będzie przez informacje o amerykańskim rynku pracy. O 14:30 poznamy liczbę wstępnie zadeklarowanych bezrobotnych oraz wniosków o zasiłki.