MFW tnie prognozy, ciągle zbyt dużo optymizmu?

Fundusz jest przede wszystkim pesymistyczny w odniesieniu do Europy. Prognozy dla Włoch i Francji zostały obniżone po 0,4% pp. i na ten moment MFW przewiduje w obydwu tych krajach recesję – na poziomie odpowiednio 1,5% i 0,1%. Jeszcze głębszą recesję Fundusz widzi w Hiszpanii (1,6%). Lepiej sytuacja ma kształtować się w USA (wzrost o 1,9%), lecz i tu prognoza została obniżona o 0,2 pp. Natomiast warto zwrócić uwagę, że i te prognozy mogą okazać się zbyt optymistyczne. Po pierwsze prognoza dla Japonii została podniesiona z 1,2 do 1,6%, co jest wyrazem optymizmu wobec efektów polityki BoJ (które faktycznie krótkoterminowo mogą się pojawić w wyniku słabszej waluty). Natomiast najwięcej wątpliwości budzi prognoza dla Chin zakładająca wzrost odpowiednio 8 i 8,2% na ten i przyszły rok. Tymczasem w pierwszym kwartale tempo wzrostu zwolniło do 7,7% i nie bardzo widać źródło jego przyspieszenia, a wobec przegrzanego rynku nieruchomości istnieje niemałe ryzyko, że faktycznie wzrost będzie znacznie wolniejszy.

Wreszcie lepsze dane z USA

Po dość długiej serii rozczarowań, wczorajsze dane z USA okazały się lepsze od oczekiwań. Pozytywnie zaskoczyły głównie dane z rynku nieruchomości. Liczba budów nowych domów była o 7% wyższa niż w lutym i aż o 47% wyższa w relacji do marca 2012 roku. Pomimo mniejszej ilości pozwoleń na budowy łączna ilość nowych budów i pozwoleń była najwyższa od czerwca 2008 roku. Rynek ten ewidentnie zatem doświadcza ożywienia. Produkcja przemysłowa wzrosła o 0,4% w skali miesiąca i 3,5% w skali roku – minimalnie powyżej oczekiwań. Spadła natomiast inflacja – ceny w relacji miesięcznej spadły o 0,2%, w wyniku czego roczna inflacja wyniosła jedynie 1,5% - najmniej od lipca ubiegłego roku. Niska inflacja to dla Fed wygodny argument aby utrzymać obecną politykę monetarną.
Minutes, Beżowa Księga kluczowymi pozycjami w kalendarzu
D

ziś o 10.30 opublikowane będą minutes Banku Anglii. Bank na poprzednim posiedzeniu nie zmienił polityki monetarnej. Rynek będzie oczekiwał rozkładu głosów 3-6 za ekspansją. Gdyby okazało się, że rozkład ten wynosił 4-5, oznaczałoby to przecenę funta. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale jeszcze mniej prawdopodobny byłby rozkład poniżej 3-6, dlatego publikacja raportu jest pewną szansą na ruch na parze GBPUSD przy niewielkim ryzyku.
W USA o 20.00 opublikowana będzie Beżowa Księga opisująca postęp w ożywieniu gospodarczym. Wcześniej (o 15.30) wystąpienie Bullarda z Fed, o 16.00 decyzja Banku Kanady (zmiana polityki nie jest oczekiwana), w Polsce zaś o 14.00 dane z rynku pracy. Na froncie wyników spółek dziś spokojniej – po sesji raport opublikuje AmEx.

dr Przemysław Kwiecień