Eurodolar wybił się górą z kilkudniowej konsolidacji. Po przebiciu oporu na 1,3135 kurs EUR/USD osiągnął maksimum na 1,32 – najwyższy poziom od końca lutego. Cały czas jednak stabilne pozostają notowania polskiej waluty. Kurs EUR/PLN obecnie znajduje się na 4,1080, a USD/PLN na 3,1170.

Dziś poznamy dane z rodzimego rynku pracy (14:00), ponadto uwagę powinny przykuć decyzje banków centralnych Szwecji (09:30) i Kanady (15:00) oraz protokół z posiedzenia Banku Anglii (10:30).

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy światowego wzrostu gospodarczego na 2013 rok z 3,5 do 3,3 proc. Wpływ na korektę ma przede wszystkim obniżenie perspektyw dla gospodarek rozwiniętych spowodowane ostatnią serią słabych danych makro. Wyjątkiem jest Japonia, gdzie z powodu ogłoszenia agresywnej stymulacji gospodarki, prognozy wzrostu zostały podniesione. Obniżenie prognoz dynamiki światowego PKB przez MFW nie było zaskoczeniem i nie wywołało silnej reakcji na rynku walutowym. Od początku tygodnia nie można mówić o widocznie podwyższonej awersji do ryzyka. Dolar amerykański bowiem osłabił się wobec większości walut z grona G-10 oraz rynków wschodzących. Przeciwwagą dla słabych danych makro z dwóch stron Atlantyku są dobre wyniki amerykańskich spółek oraz ostatnie gołębie komentarze członków FOMC na temat kontynuacji QE3.

Polska: słabnie presja płacowa

O godzinie 14:00 poznamy dane z rodzimej gospodarki: przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w marcu. Konsensus rynkowy zakłada dynamikę odpowiednio na poziomie 2,7 i -0,9 proc. r/r, nasza prognoza różni się nieznacznie jedynie odnośnie zatrudnienia: -1 proc. r/r. Tym samym dane potwierdzą kontynuację redukcji zatrudnienia i niską presje płacową. Wraz ze słabnącą presją cenową, dane wzmogą spekulacje o kolejnych obniżkach stóp przez RPP. W tym kontekście znacznie ważniejsze jednak będą jutrzejsze dane o produkcji przemysłowej. Jeżeli rozczarują złoty może o stracić na wartości, a kurs EUR/PLN powrócić powyżej 4,12.

W. Brytania: Protokół z posiedzenia BoE może osłabić funta

O godzinie 10:30 opublikowany zostanie protokół z ostatniego posiedzenia Banku Anglii. Prawdopodobnie wskaże on na to, że nie zaszły większe zmiany w podziale głosów odnośnie zwiększenia programu skupu aktywów (ostatnio optowało za tym trzech z dziewięciu członków MPC, wartość programu to obecnie 375 mld funtów). Władze monetarne prawdopodobnie obniżą krótkoterminowe prognozy wzrostu gospodarczego oraz inflacji, co naszym zdaniem powinno przełożyć się na osłabienie brytyjskiej waluty. Obecnie opór na GBP/USD znajduje się na 1,54, a wsparcie na 1,5270. O tej samej godzinie opublikowane zostaną dane z rynku pracy – stopa bezrobocia za luty i wnioski o zasiłek dla bezrobotnych za marzc.

Szymon Zajkowski