Na rynek wracają dobre nastroje. Ani słabe dane z USA, ani bezradność EBC nie były w stanie na dłużej zmącić ciągle sielankowej w tym roku atmosfery na rynkach globalnych. Wall Street znów testuje maksima, euro odrabia starty wobec dolara, od kilku dni zyskuje też złoty i tylko GPW pozostaje bardzo słaba. Dziś decyzja RPP oraz publikacja protokołu Fed.

Wraca teoria „złe dane to dobre dane”

Po publikacji słabych danych z USA za marzec zwracaliśmy uwagę, iż rynek jest tak nieprzewidywalny, że pierwsza negatywna reakcja może równie dobrze być odwrócona na fali oczekiwań, że złe dane to w sumie dobre dane. Po wcześniejszych korzystnych raportach pojawiły się bowiem oczekiwania, iż Fed może być zmuszony do szybszego wycofania się z QE3, co byłoby dla rynków akcji niewątpliwie niekorzystne (i prowadziłoby do umocnienia dolara). W efekcie słabe dane, mimo iż niekorzystne z punktu widzenia oceny perspektyw gospodarczych, są mile widziane przez wielu inwestorów. Ten paradoks jest coraz częściej komentowany w dość bezpośredni sposób nawet w USA. Wczoraj FT podał, iż firma BlackRock (jeden z większych zarządzających funduszami w USA) wezwała Fed do redukcji QE3, argumentując, iż obecna polityka całkowicie zniekształca alokację środków na rynku. Już wcześniej pojawiały się inne głosy (m.in. ze strony znanego inwestora Marca Mobiusa), iż Fed po prostu manipuluje rynkami. Niewątpliwie, z punktu widzenia inwestorów utrudnia to ocenę wpływu raportów na wyceny, gdyż w zasadzie każdą reakcję da się teraz uzasadnić.

Dziś czeka nas publikacja raportu z ostatniego posiedzenia Fed (godz. 20.00). Poprzednie dwa raporty wywołały pewną nerwowość, gdyż pojawiły się w nich jastrzębie głosy. Teraz jednak nie oczekujemy podobnego wpływu. Po pierwsze, jesteśmy po słabym raporcie z rynku pracy. Po drugie, Bernanke włożył od tego czasu sporo wysiłku w przekonanie rynku, iż nie należy obawiać się „przedwczesnego” wycofania QE i został w tym wsparty przez gołębie skrzydło FOMC. Dlatego też jest mniejsze ryzyko (niż poprzednio), iż odbicie na EURUSD zostanie zakłócone publikacją minutes.

Podejrzane dane z Chin.

Wzrost importu (14% R/R) i wyhamowanie dynamiki eksportu (10%) to dane, które podał dziś chiński urząd statystyczny. Dane za marzec nie wyglądają już tak „egzotycznie”, jak za pierwsze dwa miesiące roku, ale i tak pierwszy kwartał wygląda mało wiarygodnie: import wzrósł w tym czasie o 8%, ale eksport aż o 18%, co po prostu nie koresponduje z danymi publikowanymi przez partnerów handlowych Chin. Co więcej, składową danych za marzec jest wzrost eksportu do Hong Kongu o… 92%. Sam urząd przyznał, iż są obawy, iż dane mogą być „nieco” zawyżone. Dlatego też ocena chińskiej gospodarki staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Na front wysuwają się dane o wolumenach handlowych głównych partnerów Chin, która mogą oddawać obraz bliższy rzeczywistości.

Obniżka stóp jeszcze nie dziś

Dziś poznamy decyzję RPP. Przypomnijmy, iż w ubiegłym miesiącu Rada nieoczekiwanie obniżyła stopy o 50 bp, sygnalizując jednocześnie, iż ta obniżka miałaby kończyć cały cykl. Naszym zdaniem, to jeszcze nie koniec cyklu. Silne spowolnienie w polskiej gospodarce (w pierwszym kwartale PKB mógł urosnąć zaledwie o 0,5% R/R) w połączeniu z bardzo niską inflacją (w kwietniu może spaść ona do 0,9%) dają przestrzeń do dalszego luzowania. Nie oczekujemy jednak takiego ruchu dziś, a dopiero w czerwcu po publikacji kolejnej projekcji inflacji. Dzisiejsze posiedzenie będzie miało prawdopodobnie znikomy wpływ na rynek.

dr Przemysław Kwiecień