Łączna wartość ofert publicznych na poziomie 58 mln euro pozwoliła Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) na zajęcie w I kw. br. trzeciej pozycji w Europie, obok giełd funkcjonujących na najbardziej rozwiniętych europejskich rynkach kapitałowych. W I kw. 2013 r. na GPW odbyło się 13 debiutów, o 3 mniej od giełd z grupy LSE, co dało warszawskiemu parkietowi drugie miejsce pod względem liczby ofert, wynika z najnowszego, kwartalnego raportu PwC IPO Watch Europe dotyczącego wartości i liczby ofert pierwotnych na najważniejszych giełdach europejskich.

Pod względem wartości ofert GPW uplasowała się za giełdami z grupy London Stock Exchange (LSE) (wartość ofert sięgnęła 1 885 mln euro) i Deutsche Boerse (1 165 mln euro).

Łączna wartość ofert przeprowadzonych na GPW w I kw. 2013 roku była niższa od poziomu odnotowanego w IV kw. 2012 roku (653 mln euro), ale znacznie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (14 mln euro), podkreśla giełda.

W I kw. 2013 r. na warszawskiej giełdzie odbyło się 13 debiutów (jeden na głównym rynku i 12 na rynku NewConnect). W odniesieniu do IV kw. 2012 roku (21 debiutów - 5 na głównym rynku GPW oraz 16 na NewConnect) oraz I kw. ub. roku (25 debiutów - 4 na głównym rynku oraz 21 na NewConnect) odnotowano spadek liczby ofert na obu rynkach akcji GPW.

Największym IPO na warszawskiej giełdzie w ostatnim kwartale była przeprowadzona na głównym rynku oferta publiczna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) o wartości 57,5 mln euro. Do końca marca 2013 r. cena akcji wzrosła o 16,9% w stosunku do ceny akcji w ofercie.