We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w całym 2012 r. miała 4.868 mln zł jednostkowego zysku netto.

Zysk operacyjny wyniósł 6.426,00 mln zł wobec 13.760,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 20.736,85 mln zł w 2012 r. wobec 20.097,39 mln zł rok wcześniej.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do poprzedniego roku.