Giełda Papierów Wartościowych oraz członkowie Giełdy zawarli porozumienie dotyczące zmiany harmonogramu notowań. Zgodnie z porozumieniem, sesja dla instrumentów rynku terminowego rozpoczynać się będzie od godz. 8:45, a dla instrumentów rynku kasowego o godz. 09:00. Na obu rynkach notowania będą kończyły się o godz. 17:05, poinformowała GPW w komunikacie.

Nowy harmonogram notowań na warszawskiej giełdzie zacznie obowiązywać od dnia oddania do użytku systemu transakcyjnego UTP, tj. od 15 kwietnia 2013 r.

GPW podała, że proponowana zmiana harmonogramu ma charakter czasowy i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2013 r., co pozwoli GPW oraz innym uczestnikom rynku na ocenę efektów biznesowych tej decyzji oraz zbadanie preferencji inwestorów w trakcie 2013 r.

Dalsze decyzje w tej sprawie będą podejmowane nie później niż na cztery tygodnie przed zakończeniem roku.