Na fali wzrostu awersji do ryzyka wspólna waluta osłabiła się wobec amerykańskiego dolara. Kurs EUR/USD ponownie spadł poniżej 1,29. Osłabił się również polski złoty. Kurs EUR/PLN wzrósł do 4,1660, a USD/PLN do 3,2420. Dziś kluczowe znaczenie dla notowań będą miały kolejne doniesienia z Cypru oraz już po zakończeniu sesji europejskiej, decyzja FOMC ws. stóp procentowych.

Cypryjski parlament nie poparł narzuconych przez UE i MFW warunków pomocy finansowej, czyli nałożenia opłaty na depozytariuszy tamtejszych banków. W rezultacie wspomniane banki oraz giełda są cały czas zamknięte. Sytuacja na Cyprze nie sprzyja wartości wspólnej waluty. Po pierwsze przypomina o wciąż nierozwiązanych problemach strefy euro, co zwiększa awersję do ryzyka i wpływa na wyprzedaż wspólnej waluty. Po drugie podważa wiarygodność Unii Europejskiej oraz polityki ECB (Bank również wymagał nałożenia opłaty na depozyty). Oliwy do ognia dodają ostatnie doniesienia o tym, że UE i rząd Cypru dyskutują o nałożenie (stojącej w sprzeczności z traktatami unijnymi) kontroli kapitału oraz wczorajsze słowa premiera tego kraju o „rozważaniu znacjonalizowania emerytur”. W najbliższych dniach niepewność związana z sytuacją na Cyprze będzie głównym czynnikiem determinującym notowania na rynku walutowym. Wraz z przedłużającym się impasem nasilać się będą spekulacje o ostatecznym dopuszczeniu do upadłości tamtejszych banków, a nawet wyjściem Cypru ze strefy euro.

USA: QE3 nie zostanie zmienione

O godzinie 19:00 zostanie ogłoszona decyzja FOMC ws. stóp procentowych wraz z najnowszymi projekcjami makroekonomicznymi. Konferencja prasowa z udziałem Bena Bernanke wyjątkowo rozpocznie się już 30 minut po opublikowaniu komunikatu. Uważamy, że Fed nie zapowie żadnych zmian w programie skupu aktywów, jednak dyskusja na temat kontynuacji oraz potencjalnym planie wyjścia prawdopodobnie stanowiła będzie znaczną część posiedzenia. Podczas konferencji prasowej Ben Bernanke pewnie zasugeruje, że sytuacja na rynku pracy jest jeszcze daleka od „znacznej poprawy” oraz, że koszty zbyt wczesnego zakończenia QE3 przewyższają koszty dalszego zwiększania sumy bilansowej Fed.

Szymon Zajkowski