Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Eurocash rating kredytowy na poziomie BB-, podał EuroRating w komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna.

"EuroRating uzasadnia, że przyznany spółce rating odzwierciedla realizowaną przez grupę Eurocash w ostatnich latach stosunkowo agresywną politykę finansowania działalności. Struktura pasywów spółki uległa przy tym dodatkowemu pogorszeniu w wyniku dokonanego przez spółkę pod koniec 2011 roku przejęcia firmy dystrybucyjnej Tradis. Transakcja ta przyczyniła się także do znacznego wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych i spowodowała obniżenie wskaźników płynności grupy Eurocash" - czytamy w komunikacie.

Agencja zwraca również uwagę na istotny wzrost wartości trudno mierzalnych aktywów, takich jak "wartość firmy" oraz „wartości niematerialne", które stanowią już niemal jedną trzecią bilansowej sumy majątku grupy Eurocash.

"Do czynników pozytywnych EuroRating zalicza natomiast utrzymywanie się stale dodatniej i stabilnej rentowności operacyjnej grupy EuroCash oraz zdolność spółki do generowania stosunkowo wysokich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Agencja pozytywnie ocenia również fakt, że znaczny wzrost kosztów finansowych, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich kilku kwartałów, nie spowodował obniżenia uzyskiwanej przez spółkę rentowności netto" - czytamy dalej.

EuroRating wskazuje, że na przyszłe kształtowanie się ratingu kredytowego Eurocasha istotny wpływ będzie miała zdolność spółki do utrzymania dotychczasowych poziomów rentowności sprzedaży, a także skala realizowanych kolejnych inwestycji oraz wartość wypłat na rzecz akcjonariuszy w postaci dywidend.

Rozpoczęcie przez EuroRating prowadzenia ratingowej oceny ryzyka kredytowego Eurocash związane jest z włączeniem tej spółki przez GPW od poniedziałkowej sesji w skład indeksu WIG20. Ratingi nadawane spółkom wchodzącym w skład WIG20 są ratingami niezamówionymi – przyznawane są z inicjatywy agencji, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanych przedsiębiorstw oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Od 18 marca br. akcje spółki weszły w skład indeksu największych spółek WIG20. W 2012 r. spółka 16.575,78 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.