Zysk operacyjny wyniósł 649,90 mln zł wobec 644,60 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5.529,10 mln zł w 2012 r. wobec 4.960,00 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 323,60 mln zł wobec 315,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest siódmym największym dostawcą oprogramowania w Europie.