Zysk operacyjny wyniósł 307,80 mln zł wobec 324,60 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6527,00 mln zł w IV kw. 2012 r. wobec 5588,40 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2012 r. spółka miała 1466,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1245,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24741,26 mln zł w porównaniu z 20755,22 mln zł rok wcześniej, podał Tauron w raporcie rocznym. 

"Wynik finansowy netto Grupy obniżył się o niemal 99 mln zł na skutek jednorazowego zdarzenia, jakim był wzrost rezerw na świadczenia pracownicze. To efekt skokowego obniżenia stóp procentowych, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, a co za tym idzie - obniżenia stóp zwrotu z obligacji długoterminowych" - powiedział wiceprezes Krzysztof Zawadzki, cytowany w komunikacie.

"Grupa Tauron wypracowała w 2012 r. ponad 24,7 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli ok. 19,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to osiągnęły one niemal 20,8 mld zł. To w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu sprzedanej energii (o około 26 proc.), jak i wpływów z tytułu jej dystrybucji, a także zwiększenia produkcji węgla handlowego, co było szczególnie widoczne w drugiej połowie 2012 r. Rekompensaty z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) w IV kwartale wyniosły około 136 mln zł. Był to ostatni kwartał funkcjonowania KDT" - napisano też w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2012 r. wyniósł 1435,19 mln zł wobec 1086,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Około 90% produkcji energii w spółkach grupy opiera się na węglu kamiennym. W ostatnich latach elektrownie i elektrociepłownie grupy spalały rocznie ok. 11 mln ton węgla kamiennego.