Poprawa nastrojów wśród inwestorów nastąpiła około godziny 16:00, kiedy rynki zaczęły dyskontować optymistyczne informacje płynące z OECD. Organizacja ta, zauważyła poprawę perspektyw ekonomicznych w największych gospodarkach na świecie, w tym USA oraz Japonii. Wskaźnik, którym posługują się eksperci OECD pozostał dla Stanów Zjednoczonych na niezmienionych poziomie, natomiast dla Japonii wzrósł do poziomu 100.6 wobec 100.4w zeszłym miesiącu. Dodatkowo, w raporcie podkreśla się większą aktywizację ekonomiczną w Unii Europejskiej, głównie za sprawą podnoszących się z recesji Niemiec. Miejmy nadzieję, że ta pozytywna tendencja utrzyma się dłużej dając szansę inwestorom na chwilę wytchnienia.

Dzisiejsza sesja nie pozwoli inwestorom na nudę. Dużo będzie się działo szczególnie w Europie. W Wielkiej Brytanii zostanie przedstawiony bilans cen nieruchomości RICS, bilans handlowy oraz kompleksowe dane traktujące o produkcji przemysłowej. Ciekawie będzie również za naszą zachodnią granicą, ponieważ inwestorzy dowiedzą się, jak wygląda sytuacja niemieckiego wskaźnika cen konsumpcyjnych. Prognozy wskazują, że utrzyma się on na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. Interesujące informacje pojawią
się także za Oceanem. Bardzo pesymistyczna prognoza związana z comiesięcznym oświadczeniem budżetowym USA nie tylko zwróci uwagę inwestorów, ale przede wszystkim amerykańskich polityków.

dr Maciej Jędrzejak