Agencja Fitch Ratings obniżyła długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) Włoch dla długu w walutach obcych i krajowej do BBB+ z A-. Perspektywa ratingów jest negatywna.

Jednocześnie Fitch podtrzymał krótkoterminowy rating IDR dla długu w walutach obcych na poziomie F2 oraz pułap ratingu (wspólny dla strefy euro) dla Włoch na poziomie AAA.

Decyzja ratingowa wynika m.in. z faktu, że po wyborach parlamentarnych (24-25 lutego) mało prawdopodobne wydaje się powołanie w ciągu najbliższych tygodni stabilnego rządu oraz tego, że dane za IV kw. ub.r. potwierdzają, iż we włoskiej gospodarce trwa recesja, której forma jest jedną z najostrzejszych w Europie, podano w komunikacie.

Reklama

Fitch prognozuje, że PKB Włoch spadnie w tym roku o 1,8% po spadku o 2,4% w 2012 r. Agencja spodziewa się, że zadłużenie sektora general government Włoch osiągnie najwyższy poziom - blisko 130% PKB - w tym roku.