Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1247,58 mln zł wobec 1371,77 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 768,94 mln zł wobec 871,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 310,96 mln zł wobec 566,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 58,79 mld zł na koniec 2012 r. wobec 54,49 mld na koniec 2012 r.