„(…) przedstawiono wstępną koncepcję handlu wieczornego organizowanego przez GPW. Prace analityczne w tym obszarze, obejmujące m.in. badanie rynku, zakres handlowanych instrumentów oraz formułę organizacyjną obrotu, będą kontynuowane" – czytamy w komunikacie giełdowym.

Ponadto w drugiej połowie marca GPW podejmie decyzję w sprawie harmonogramu sesji.

„Celem prac niezależnego zespołu, który rozpoczął działanie 22 stycznia 2013 r., było przygotowanie materiału analityczno-rozpoznawczego oraz przedstawienie płynących z niego wniosków środowisku interesariuszy, (…) aby zainicjować dialog oparty o wyniki wspólnych analiz" – czytamy w komunikacie.

Z przedstawionego materiału wynika, że za pomocą analiz ilościowych nie można w sposób jednoznaczny potwierdzić, ani zaprzeczyć tezie, że wydłużenie sesji miało pozytywny wpływ na wartość obrotów, podano w informacji.

„Po wydłużeniu sesji na GPW obroty były o 18% wyższe, niż w latach przed jej wydłużeniem i był to jeden z najlepszych wyników w Europie. Według podsumowania prezentowanego w imieniu zespołu, wydłużenie sesji mogło, ale nie musiało być, istotnym czynnikiem wzrostu, ponieważ równolegle występowały inne silne czynniki, takie jak duże oferty IPO, wzrost aktywności animatorów, międzynarodowa promocja rynku, a przede wszystkim czynniki makroekonomiczne" – czytamy dalej.

Dodatkowo GPW zleciła wykonanie analizy międzynarodowej firmie doradczej specjalizującej się w zagadnieniach związanych z  rynkami kapitałowymi i platformami obrotu. GPW otrzyma wyniki tego badania do 15 marca 2013 r. Decyzja w sprawie harmonogramu sesji zostanie podjęta w drugiej połowie marca, po przekazaniu przedstawicielom środowiska rynku kapitałowego kompletu analiz, zaznaczono również.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.