Rozpoczynający się tydzień na rynku złotego przebiegać będzie pod znakiem dyskontowania krajowych danych, które rozpatrywane będą w świetle dalszego kontynuowania cyklu obniżek stóp procentowych w marcu.

Dodatkowo kluczowe znaczenia dla notowań złotego mieć będą czynniki zewnętrzne w postaci notowań eurodolara, gdzie inwestorzy czekają na pierwsze nieoficjalne wyniki wyborów we Włoszech. W przypadku rynku złotego w dalszym ciągu daje się zauważyć wpływ ubiegłotygodniowej decyzji agencji ratingowej Fitch o podwyższeniu perspektywy ratingu do pozytywnej, jednak wydaje się, że inwestorzy zdali sobie sprawę, iż oznacza to jedynie możliwość podwyższenia ratingu w ciągu 2 lat. Dodatkowo na taki krok zdecydowała się jedynie jedna z trzech największych agencji ratingowych.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dotyczące wyników sprzedaży detalicznej w Polsce za styczeń. Rynek spodziewa się dynamiki na poziomie 0,9%, chociaż nie brak również głosów wskazujących na możliwe utrzymanie ujemnej dynamiki z grudnia (-2,5%). Słaby grudniowy spowodowany został najprawdopodobniej przez jednorazowe czynniki sezonowo (liczba dni handlowych) oraz efekty atmosferyczne. Rynek zakłada, że ostatnie ankiety instytutów ekonomicznych sugerują na możliwe dynamiczne (maksimum prognoz 2,2%) odbicie w danych za styczeń.

Równocześnie w trakcie dzisiejszego handlu GUS opublikuje dane dot. stopy bezrobocia w Polsce, gdzie rynek oczekuje wskazania na poziomie 14,2% po odczycie na poziomie 13,4% w grudniu. Z rynkowego punktu widzenia dane lepsze od prognoz wykorzystane mogą zostać do zakupu polskiej waluty ponieważ teoretycznie zmniejszają prawdopodobieństwo kontynuacji cyklu obniżek stóp procentowych. Z punktu widzenia lokalnego najważniejsze mogą się okazać dopiero piątkowe dane dot. dynamiki PKB za IV kw. (oczek. 0,8% wobec 1,4% uprzednio).

Z rynkowego punktu widzenia aktualny tydzień na złotym przebiegać będzie najprawdopodobniej pod znakiem dyskontowania impulsów płynących z rynku eurodolara, gdzie włoskie wybory stanowią najważniejsze wydarzenie ostatnich tygodni. Możliwe odbicie kwotowań EUR/USD z zakresu 1,3140 USD powinno pomóc wycenie bardziej ryzykownych aktywów i wygenerować ruch powrotny na kwotowaniach USD/PLN (do okolic 3,13 PLN).

W przypadku EUR/PLN istotne ograniczenie przed dalszą aprecjacją stanowić będzie zakres 4,15 EUR/PLN. Dodatkowo pamiętać należy, iż zgodnie z ostatnimi zachowaniem kursów możliwa jest proporcjonalna reakcja PLN na wydarzenia na EUR/USD, co wiązałoby się z ewentualnym umocnieniem wobec dolara i spadkiem w stosunku wartości do euro. Powyższe założenia zakładają jednak, iż pozytywny wynik włoskich wyborów zmniejszy ryzyka związane z wyceną wspólnej waluty i przełoży się na krótkotrwałą poprawę nastrojów na rynkach. 

Konrad Ryczko