Zysk netto po eliminacji kosztów zw. ze zwolnieniem grupowym, zdarzeń jednorazowych i aktualizacji wyceny opcji put wyniósł w IV kw. 2012 roku 14,2 mln zł wobec 18,0 mln zł zysku rok wcześniej, podano w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,10 mln zł wobec 7,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,55 mln zł w IV kw. 2012 r. wobec 335,85 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2012 r. spółka miała 9,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 42,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1138,59 mln zł w porównaniu z 1234,55 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto po eliminacji kosztów zw. ze zwolnieniem grupowym, zdarzeń jednorazowych i aktualizacji wyceny opcji put wyniósł w całym 2012 roku 13,0 mln zł wobec 52,1 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-IV kw. 2012 r. wyniosła 23,34 mln zł wobec 20,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej, "Metra" - największego polskiego dziennika bezpłatnego. Do grupy należą także radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS oraz operator kin Helios.