Wczorajsze osłabienie złotego bazowało głównie na pogorszeniu sentymentu na szerokim rynku, gdzie gorsze dane makroekonomiczne z gospodarki Europejskiej zwiększyły obawy inwestorów. Gorszy sentyment przełożył się na spadek zainteresowania bardziej ryzykownymi aktywami, w tym walutami CEE. Dodatkowo w przypadku koszyka CEE kwotowaniom ciążył wyraźnie słabszy węgierski forint, który tracił po recesyjnym odczycie dynamiki PKB za IV kwartał. W przypadku rynku lokalnego inwestorzy czekają jednak przede wszystkim na dzisiejsze wskazanie dot. inflacji CPI za styczeń (godz. 14:00), która stanowić będzie pierwszy sygnał co do możliwej decyzji RPP w marcu.

Średnie oczekiwania rynkowe zakładają, że inflacja w ujęciu konsumenckim spowolniła do 1,9% w styczniu z 2,4% w grudniu. Równocześnie widoczne są jednak rozbieżności w prognozach, gdzie część ekonomistów zakłada mocniejszy spadek do 1,8%, natomiast MG wskazuje na odczyt na poziomie 2,0%. Brak zdecydowanego konsensusu na rynku wskazuje, iż odczyt może spotkać się z dynamiczną reakcją na rynku. Wskazanie niższe niż 1,9% odebrane będzie jako sygnał możliwego obniżenia stopy procentowej w marcu i w konsekwencji najprawdopodobniej przyczyniłoby się do spadku wartości złotego. Dodatkowo w trakcie dzisiejszej sesji poznamy decyzję sądu ws. członka RPP, Jana Winieckiego. W przypadku wyroku skazującego rynek spodziewa się, iż do RPP wprowadzony zostanie decydent prezentujący „gołębie stanowisko”. O ile sama reakcja rynkowa na to wydarzenie pozostanie raczej niewielka to może ono zmienić układ sił w RPP, co będzie również miało konsekwencje w przypadku zarysowania kolejnych kroków w zakresie polityki monetarnej w kolejnych miesiącach.

Z rynkowego punktu widzenia dzisiejsze zachowanie złotego bazować będzie na popołudniowym wskazaniu dot. inflacji. Wcześniej jednak wydarzeniem sesji na rynku bazowym będzie przedpołudniowe wystąpienie Mario Draghiego oraz trwające posiedzenie G20. W przypadku EBC inwestorzy wyczekują na ocenę ostatniej względnej siły euro na rynku, a także na interpretacje wczorajszych, słabych danych makro ze Strefy Euro. W przypadku G20 rynek wycenia możliwość opublikowania komunikatu o podobnej treści jak po G7 (dot. tzw. „wojen walutowych”). Z technicznego punktu widzenia na notowaniach złotego utrzymuje się zakres wahań wyceny w obszarze 4,15-4,21 EUR/PLN. Dopiero wybicie któregoś z zakresów stanowić będzie istotny sygnał techniczny dla dalszego trendu na parach związanych ze złotym.

Konrad Ryczko