Telekomunikacja Polska (TPSA) odnotowała 51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2012 r. wobec 358 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. To najgorsze wyniki od 2003 roku. W wyniku opublikowania tych danych kurs akcji spadł o 30 proc!

Skonsolidowane przychody TPSA wyniosły w IV kw. 2012 r. 3.484 mln zł wobec 3.722 mln zł rok wcześniej.

Skorygowany wynik EBITDA (tzn. z wyłączeniem z konsolidacji spółki Emitel oraz Paytel, a także zysku ze sprzedaży udziałów w Emitel (+1 188 mln zł) w II kw. 2011, zawiązania rezerwy na karę nałożoną przez Komisję Europejską (-458 mln zł) w II kw. 2011, zawiązania rezerwy na roszczenia DPTG (-35 mln zł) w IV kw. 2011, dodatkowych kosztów związanych ze zbyciem spółki Emitel (-5 mln zł) IV kw. 2011 i kosztów restrukturyzacji (-172 mln zł) IV kw. 2011) wyniósł 1.323 mln zł w III kw. br. wobec 1.403 mln zł (pro forma) rok wcześniej, podano także.

Marża EBITDA (jako % przychodów) wyniosła 28,8% w IV kw. 2012 r. wobec 33,5% rok wcześniej. Przychody w okresie czterech kwartałów ub.r. wyniosły 14.147 mln zł wobec 14.756 mln zł rok wcześniej.

Reklama

TPSA będzie odchudzona

W obliczu wymagającej sytuacji rynkowej TPSA będzie kontynuowała zdecydowane „odchudzanie" - rozpoczęła proces sprzedaży portalu wp.pl, planuje sprzedaż innych spółek z grupy, dalsze zwolnienia, a także szykuje się do zmiany siedziby, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Maciej Wituckiego.

Reklama

„Uruchomiliśmy proces sprzedaży wp.pl. Doradcy są wybrani" – powiedział Witucki podczas audiokonferencji.

Z jego słów wynika, że TPSA planuje sprzedaż również innych spółek wchodzących obecnie w skład grupy, zwolnienia na poziomie 1700 osób w bieżącym roku i redukcje etatów również w kolejnym roku. Prezes grupy spodziewa się ponadto 30% oszczędności w kosztach po przenosinach do nowej siedziby w porównaniu z biurowcem na ul. Twardej w Warszawie.

TPSA i zależny od niej PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce. TPSA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

Spółka podała w raporcie, że spadek przychodów w 2012 r. (o 4,1%) był spowodowany przede wszystkim obniżkami stawek za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych – w lipcu 2011 roku oraz w lipcu 2012 roku.

"Oprócz zmian regulacyjnych niekorzystny wpływ na przychody miały także strukturalny proces wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię mobilną oraz rosnąca konkurencja cenowa na rynku komórkowym. W wyniku tych czynników przychody segmentu komórkowego zmniejszyły się w 2012 roku o 3,0% rok-do-roku, a przychody segmentu stacjonarnego spadły o 3,2% w porównaniu z 2011 rokiem" - czytamy w materiale.TPSA tłumaczy, że spadek zysku netto r/r w 2012 r. wynikał głównie ze zdarzeń jednorazowych w 2011 roku, w tym zysku ze zbycia spółki Emitel (+1.183 mln zł) oraz zmiany stanu rezerw (łącznie –655 mln zł)1, a także ze spadku znormalizowanej EBITDA.

"Wpływ tych czynników został częściowo zrównoważony przez spadek odpisów amortyzacyjnych, które w porównaniu z 2011 rokiem zmniejszyły się o 442 mln zł. Jednocześnie, koszty finansowe netto wzrosły w porównaniu z 2011 rokiem o 125 mln zł, ze względu na wyższe zadłużenie netto. Ponadto, podatek dochodowy wyniósł w 2012 roku –161 mln zł, wobec dodatniej wartości 133 mln zł w 2011 roku, kiedy zostały wykazane aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz ulga podatkowa na nowe technologie" - czytamy dalej w raporcie.

TPSA wchłonie Centertel

Telekomunikacja Polska (TPSA) zamierza połączyć się ze swoją spółką zależną Polską Telefonią Komórkową - Centertel (PTK Centertel) przez przeniesienie całego majątku PTK Centertel na TPSA, podał telekom w komunikacie.

TPSA posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach PTK Centertel. TPSA i PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce. TPSA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.