Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany Telekomunikacji Polskiej SA do 'BBB-' z 'BBB'. Perspektywa ratingu jest stabilna, poinformował EuroRating w komunikacie.

„Do głównych przyczyn kolejnego obniżenia oceny wiarygodności finansowej telekomunikacyjnej spółki (wcześniej, w sierpniu 2012 r., agencja obniżyła rating TP SA do 'BBB' z 'BBB+') EuroRating zalicza kontynuację spadkowej tendencji przychodów ze sprzedaży osiąganych przez Grupę TP, przy jednoczesnym wolniejszym tempie redukcji ponoszonych kosztów operacyjnych, co skutkuje postępującą od dłuższego czasu erozją marż generowanych przez telekomunikacyjną spółkę. W rezultacie systematycznemu spadkowi ulegają znormalizowany wynik EBITDA oraz przepływy z działalności operacyjnej" - podano w raporcie.

Agencja oczekuje, iż coraz ostrzejsza konkurencja na polskim rynku telekomunikacyjnym będzie wywierać dalszą presję na ceny usług i łączną wartość całego rynku, co z dużym prawdopodobieństwem znajdzie swoje odzwierciedlenie w dalszym spadku przychodów i wyników finansowych Telekomunikacji Polskiej.

„Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla opinię agencji, iż zapowiadane przez zarząd TP działania, polegające głównie na konsolidacji aktywów i dalszej redukcji kosztów, a także na istotnej redukcji wypłat na rzecz akcjonariuszy, powinny pozwolić na dostosowanie działalności spółki do niekorzystnych warunków zewnętrznych oraz przyczynić się do stabilizacji jej kondycji ekonomiczno-finansowej" - podano także.

Reklama

Rating przyznawany przez agencję ratingową EuroRating TP SA jest ratingiem niezamówionym – wystawiany jest z własnej inicjatywy agencji, a proces oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

TP SA i zależny od niej PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce. TP SA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.