Konsensus rynkowy wynosił 360 tys. wniosków. 

Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 350.500, tj. spadła o 2.250 wobec nieskorygowanych danych z poprzedniego tygodnia wynoszących 352.750, podano także.