Rada Polityki Pieniężnej nie sugeruje, co dalej ze stopami procentowymi. Dziś Rada obcięła stopy o ćwierć punktu procentowego. 

Marek Belka uważa, że po serii czterech obniżek stóp nastąpił dobry moment na podsumowanie dotychczasowych decyzji Rady Polityki Pieniężnej i zastanowienie się nad kolejnymi krokami. 

Obniżenie stóp procentowych oznacza, że stanieją kredyty w złotych, a także spadnie oprocentowanie lokat w polskiej walucie. 

Po dzisiejszej obniżce podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego będzie wynosiła 3,75 procent.