Prezes NBP i przewodniczący Rady Marek Belka podkreślił, że trudno w tej chwili prognozować, jaka decyzja zapadnie w marcu. Wyjaśnił, że możliwa jest zarówno obniżka stóp, jak i pozostawienie ich bez zmian. "Wszystkie opcje są otwarte" - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej nie sugeruje, co dalej ze stopami procentowymi. Dziś Rada obcięła stopy o ćwierć punktu procentowego.

Marek Belka uważa, że po serii czterech obniżek stóp nastąpił dobry moment na podsumowanie dotychczasowych decyzji Rady Polityki Pieniężnej i zastanowienie się nad kolejnymi krokami.

Obniżenie stóp procentowych oznacza, że stanieją kredyty w złotych, a także spadnie oprocentowanie lokat w polskiej walucie.

Po dzisiejszej obniżce podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego będzie wynosiła 3,75 procent.