Spowolnienie gospodarcze to główna przyczyna obniżki stóp procentowych - wyjaśnia ekonomistka BZ WBK Agnieszka Decewicz. Rada Polityki Pieniężnej obcięła stopy o ćwierć punktu procentowego.

Agnieszka Decewicz powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej, że obniżenie stóp było oczekiwane ze względu na niską inflację i słabe dane z gospodarki.

Ekonomistka uważa, że za miesiąc stopy procentowe również powinny zostać obniżone. Decyzja będzie jednak zależała od tego, co pokaże marcowa projekcja inflacji i PKB, którą przygotują ekonomiści NBP.

Uzasadnienie decyzji Rady poznamy po 16:00. Po dzisiejszej obniżce podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego będzie wynosiła 3,75 procent.