Rentowności polskiego długu pozostają poniżej poziomu 4,00% (aktualnie 3,924% w przypadku obligacji 10-letnich).

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na polskiej walucie przebiega pod znakiem oczekiwania na dzisiejszą decyzję RPP (ok. godz. 13:00) w zakresie stóp procentowych. Powszechnie spodziewana obniżka stopy referencyjnej o 25pb. wydaje się, iż została już zdyskontowana przez uczestników rynku oraz nie powinna doprowadzić do mocniejszej przeceny polskiej waluty.

To na co czeka rynek to zaplanowany na godz. 16:00 komunikat oraz konferencja po posiedzeniu. Wedle ostatnich ankiet agencji informacyjnych rynek spodziewa się jeszcze jednego luzowania polityki monetarnej w marcu, a następnie wstrzymania cyklu. W przypadku wyraźnego zarysowania dalszych obniżek stóp notowania mogą jednak przystąpić do testu ostatnich minimów z uwagi na konieczność domknięcia pozycji przez drugą stronę rynku.

Podobnego scenariusza należy spodziewać się, gdyby RPP zdecydowała się na zaskakujące obniżenie kosztu kredytu o 50pb. Analogicznie jak poprzednio najprawdopodobniej spodziewać należy się mocniejszej reakcji rynku dopiero po wystąpieniu Marka Belki, a ogłoszenie samej decyzji dot. stóp procentowej wygeneruje najprawdopodobniej jedynie ograniczony ruch. Najważniejszą informacją jakiej doszukiwać się będzie rynek w komunikacie to sygnały co do kierunku dalszej polityki monetarnej w Polsce.

Pomimo, iż kluczowym wydarzeniem na złotym będzie dzisiaj decyzja RPP w zakresie stóp procentowych należy również bacznie obserwować impulsy płynącego z rynku bazowego. Eurodolar pozostaje w zakresie kilkumiesięcznych maksimów, jednak narastające problemy polityczne państw południa zaczynają się negatywnie odznaczać w świadomości uczestników rynku. Opozycja w Hiszpanii naciska, aby M. Rajoy podał się do dymisji z uwagi na podejrzenia o korupcję, a centro-prawica Silvio Berlusconiego we Włoszech rośnie w siłę przed zaplanowanymi na koniec miesiąca wyborami parlamentarnymi. Dodatkowo jutro będziemy świadkami decyzji EBC w zakresie stóp procentowych. Choć rynek w zdecydowanej większości spodziewa się utrzymania aktualnej 0,75% to narastają obawy, że M. Draghi może zwrócić uwagę na zbyt silne euro, które ogranicza potencjał ożywienia w Strefie Euro.

Z rynkowego punktu widzenia polski złoty pozostaje stabilny przed decyzją RPP. Wcześniejsze wygaszenie zmienności sugeruje, iż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się utrzymanie zakresu 4,1625 – 4,20 EUR/PLN do czasu decyzji. W przypadku decyzji o obniżeniu stopy referencyjnej o 25pb. oczekiwać należy lekkiego umocnienia złotego i przejścia w stan wyczekiwania na komunikat po posiedzeniu, który wskaże kierunek dla notowań na najbliższe dni.

Konrad Ryczko