Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA spadł o 0,1% kw/kw w IV kw. 2012 roku, podał Departament Handlu w komunikacie, prezentując pierwsze szacunki tych danych. Jak informuje agencja Bloomberg, przyczyną były mniejsze wydatki na obronność.

Konsensus rynkowy wynosił 1,0-1,2% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W III kw. 2012 r. PKB wzrósł w tym ujęciu o 3,1%.