Eurodolar kontynuuje wczorajsze zwyżki. Kurs EUR/USD przebił opór na 1,3485 i po raz pierwszy od początku grudnia 2011 roku wzrósł powyżej 1,35. Od rana w gronie walut G-10 euro najsilniej zyskuje na wartości wobec amerykańskiego dolara. Umacnia się również polska waluta. Kurs EUR/PLN zbliża się do 4,18, a USD/PLN do 3,09.

Na rynkach finansowych utrzymuje się podwyższony apetyt na ryzyko – zawężają się spready między rentownościami obligacji peryferyjnych krajów strefy euro a niemieckimi bundami, a wobec dolara na wartości zyskuje większość walut krajów zaliczanych do grona rynków wschodzących.

Pozytywny sentyment sprzyja dzisiejszej aukcji włoskiego długu. Rzym zaoferuje 5- i 10- letnie obligacje o łącznej wartości 6,5 mld euro. Duże zainteresowanie aukcją wspierać będzie wartość wspólnej waluty (wyniki powinny być znane ok. godziny 11:00). Mimo wczorajszych informacji o wzroście bezrobocia i szóstej z rzędu obniżce stóp procentowych przez Bank Centralny Węgier, w naszym regionie od rana najsilniej umacnia się węgierski forint. Oprócz aukcji włoskiego długu dziś uwaga uczestników rynku skupi się również na doniesieniach z USA. O godzinie 14:30 poznamy zannualizowaną dynamikę PKB za IV kwartał ubiegłego roku. Natomiast o godzinie 20:15 FOMC podejmie decyzję ws. stóp procentowych. Komunikat po posiedzeniu może wyznaczyć kierunek notowań na najbliższe dni.

USA: Posiedzenie FOMC nie przyniesie przełomu

O godzinie 14:30 poznamy wstępny odczyt dynamiki PKB w Stanach Zjednoczonych za IV kw. ubiegłego roku. Konsensus rynkowy zakłada stosunkowo silny spadek w porównaniu z trzecim kwartałem: z 3,1 do 1,1 proc. zannualizowanej dynamiki. Spadek tempa wzrostu PKB przemawiał będzie za kontynuacją luźnej polityki pieniężnej ze strony Fed. W tej kwestii natomiast kolejne wskazówki otrzymamy już dziś – o godzinie 20:15 FOMC podejmie decyzje ws. stóp procentowych. Po posiedzeniu Komitetu nie odbędzie się konferencja prasowa, dlatego też uwaga uczestników rynku skupi się przede wszystkim na komunikacie.

Protokół z ostatniego posiedzenia FOMC wskazał, że Fed rozważa zakończenie obecnej rundy luzowania polityki pieniężnej w drugiej części tego roku. Uważamy jednak, że Rezerwa Federalna nie zakończy QE3 dopóki nie dojdzie do znacznej poprawy sytuacji na rynku pracy – tak jak pierwotnie zakładano. Co prawda w danych z rynku pracy da się zauważyć pewną pozytywną tendencję niemniej jednak z pewnością nie jest to jeszcze owa „znaczna poprawa”. Naszym zdaniem w dzisiejszym komunikacie Fed nie zasygnalizuje zamiaru kończenia luzowania, co z kolei powinno przełożyć się na osłabienie dolara. Komunikat powinien również utwierdzić inwestorów w interpretacji danych z USA – słabe dane (przede wszystkim z rynku pracy) odsuwać będą w czasie zakończenie luzowania i tym samym wpływać będą na spadki wartości dolara.

Szymon Zajkowski