Po drugim nieudanym teście oporu na 1,3485 eurodolar ponownie zniżkuje. Kurs EUR/USD zbliża się do poziomu wczorajszych dołków na 1,3425. Polska waluta od rana osłabia się.

Kurs EUR/PLN przebił linię długoterminowego trendu spadkowego i obecnie znajduje się na 4,1950. Natomiast kurs USD/PLN wzrasta powyżej 3,12. Złoty w najbliższych dniach może dalej tracić na wartości. Polski rynek długu (na którym od początku roku trwa korekta) nie przyciąga już bowiem tak dużego zainteresowania inwestorów zagranicznych (co udowodniła ubiegłotygodniowa aukcja obligacji).

Podobnie rynek giełdowy, co widać po utracie przez WIG 20 relatywnej siły względem europejskich indeksów. Dziś na notowania złotego wpływ mogą mieć dane o PKB w 2012 roku, które poznamy o godzinie 10:00. Najważniejsze dane ze świata napłyną o godzinie 16:00, kiedy to poznamy indeks zaufania konsumentów Conference Board za styczeń. Konsensus rynkowy zakłada spadek wartości indeksu z 65,1 do 64 pkt. Do prawdopodobnego pogorszenia nastrojów amerykanów w dużej mierze przyczynić się mogła podwyżka podatków. Z drugiej jednak strony silny spadek indeksu powinien zostać powstrzymany przez poprawę sytuacji na rynku nieruchomości oraz pracy, jak również wzrosty na giełdach napędzane dobrymi wynikami spółek notowanych na Wall Street.

Polska: PKB wyraźnie spowolni

Koniunktura gospodarcza w Polsce wyraźnie spowalnia. Wskazały na to między innymi dane za grudzień odnośnie produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Nasza prognoza zakłada dynamikę PKB w 2012 roku na poziomie 2 proc. r/r (oznacza to 0,5 proc. r/r w IV kwartale) i jest nieco bardziej pesymistyczna od konsensusu rynkowego (2,1 proc. r/r). Na wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego największy wpływ ma wciąż bardzo słaby popyt wewnętrzny. Spadają bowiem nakłady na inwestycje oraz maleją wydatki konsumpcyjne. Z drugiej strony czynnikiem, który cały czas napędza polską gospodarkę jest eksport netto. Niska dynamika PKB da kolejny argument Radzie Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych, co z kolei powinno przełożyć się na osłabienie złotego.

Węgry: Szósta z rzędu obniżka stóp

Dziś Bank Centralny Węgier prawdopodobnie dokona szóstej z rzędu obniżki stóp procentowych o 25 pb. (główna obecnie znajduje się na poziomie 5,75 proc.). Mimo inflacji dwukrotnie przewyższającej cel inflacyjny (3 proc.), decyzję o cięciu kosztu pieniądza uzasadnia postępujące spowolnienie gospodarcze. Od trzech kwartałów bowiem dynamika PKB przybiera ujemne wartości. Z punktu widzenia dysparytetu stóp procentowych obniżka na Węgrzech jest informacją korzystną dla polskiej waluty, niemniej jednak nie oczekujemy widocznej reakcji na parach złotowych.

Szymon Zajkowski