Zakres wycen WIG20 od 2509 do 2500 pkt. może zainteresować stronę popytową, by dalej angażować się na najważniejszym polskim indeksie.

Reakcja inwestorów na dane o PKB może spotęgować ewentualne wzrosty lub spadki, w zależności jakie dane napłyną na rynek. Dane gorsze od oczekiwań mogą skłonić inwestorów do zakupów, głównie z racji zwiększenia szans na dalsze i silniejsze cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

W mojej opinii, ważne będą również obroty, ponieważ te w trakcie trwania korekty  spadkowej od szczytu w okolicach 2630 pkt. wyraźnie spadały. Ewentualny sygnał kupna będzie potwierdzony wzrostem obrotów, a ten, wraz z psychologicznym poziomem 2500 pkt., może stać się atrakcyjnym zestawem dla inwestorów o „byczym" nastawieniu. Zanegowaniem scenariusza wzrostowego będzie w mojej ocenie silny impuls przełamujący poziom 2450 pkt.