"Sytuacja spółki po IV kwartałach skłania do optymistycznego spojrzenia na dywidendę. Chcemy utrzymywać naszą politykę wypłacana dywidendy w wysokości do 5% zysku. Czyli od 0 do 2 zł na akcję" - powiedział Krawiec podczas konferencji prasowej.

W listopadzie wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk informował, że potencjalny maksymalny poziom dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok to 1,95 zł, równy 5% ze średniego kursu za 2012 rok do tej pory.

W przedstawionej wówczas strategii na lata 2013-2017 przewiduje Orlen m.in. wypłaty dywidendy na poziomie do 5% średniej rocznej kapitalizacji spółki za rok poprzedni, "przy uwzględnieniu realizacji strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych Grupy Kapitałowej Orlen (dźwigni finansowej, wskaźnika dług netto/EBITDA i ratingu) oraz prognoz dotyczących sytuacji makro.

Ostatni raz PKN Orlen wypłacił dywidendę z zysku za 2007 rok.

Koncern poinformował w dzisiejszym raporcie, że narastająco w I-IV kw. 2012 roku miał 2.344,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2.363,40 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 120.101,55 mln zł wobec 106.973,07 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-IV kw. 2012 roku spółka miała 2.127,80 mln zł zysku netto wobec 1.386,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton.