Rentowności polskiego długu nie zanotowały większej zmiany pozostając tuż poniżej 4,00% (aktualnie 3,958% w przypadku obligacji 10-letnich).

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku złotego przyniosło wyhamowanie ostatnich spadków, trwających od piątkowej słabej publikacji krajowej dotyczące produkcji przemysłowej (-10,6% r/r). Zgodnie z założeniem poziomy 4,18 – 4,20 EUR/PLN przynajmniej krótkoterminowo stanowić będą silny opór przed dalszym dynamicznym osłabieniem krajowej waluty. Rynek po zdyskontowaniu możliwej lutowej obniżki stóp procentowych przeszedł w stan wyczekiwania na kolejne impulsy.

Czynnikiem takim mogą być zaplanowane na późniejszą część tygodnia wskazania dot. sprzedaży detalicznej i bezrobocia w grudniu oraz niezwykle istotna dzisiejsza aukcja polskiego długu. Równocześnie obserwujemy wzrost presji podażowej na złotego wynikającej z nastrojów na pozostałych walutach CEE. W trakcie wczorajszej sesji węgierski forint mocno tracił ponieważ inwestorzy obawiają się zmiany przewodniczącego MNB (Węgierski Bank Centralny) na osobę wspierającą niekonwencjonalne metody gospodarcze przygotowane przez ministra G. Matolcsy’iego.

W trakcie dzisiejszego handlu nie zaplanowano znaczących publikacji makroekonomicznych z rynku krajowego. Uwaga inwestorów na złotym skierowana będzie jednak na wydarzenia lokalne w postaci aukcji obligacji OKO715 oraz PS0418 o wartości 6-9 mld PLN. Inwestorzy czekają na informacje zwrotne z rynku oraz na dalsze zainteresowanie polskim długiem po ostatnich recesyjnych danych makroekonomicznych. Z samą sprzedażą długu nie powinno być problemu ponieważ ostatnie wskazania fundamentalne zwiększają prawdopodobieństwo lutowej obniżki stóp procentowych o 25pb., co powinno przełożyć się na nieznaczny spadek rentowności pakietów benchmarkowych. W przypadku udanej oferty powinniśmy zobaczyć również pozytywną reakcję na złotym w postaci korekty części ostatnich spadków z uwagi na silne powiązanie obydwu rynków w ostatnich miesiącach.

Z rynkowego punktu widzenia w ciągu ostatnich kilku sesji polska waluta wyraźnie osłabła, pomimo, iż kwotowania eurodolara pozostawały w wąskim zakresie. Wskazuje to, iż powodem realizacji zysków (z 2012r.) na złotym są czynniki lokalne w postaci postępującego spowolnienia gospodarczego oraz kolejne potencjalne obniżki stóp procentowych. Równocześnie dynamika tego ruchu sugeruje, iż w perspektywie najbliższych sesji powinniśmy być świadkami ok 2-4 groszowej korekty, która może wystąpić m.in. po dzisiejszej najprawdopodobniej udanej aukcji długu. W szerszym ujęciu oczekiwać należy, iż spadki na rynku bazowym (potencjalna korekta EUR/USD oraz słaby sezon wyników spółek w USA) generować będą presję podażową na złotego, który pozostanie blisko ostatnich minimów.

Konrad Ryczko