Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odwołało Ludwika Sobolewskiego z funkcji prezesa GPW. Jednocześnie powołało na prezesa GPW Adama Maciejewskiego.

Wniosek o odwołanie Sobolewskiego, zgłoszony przez przedstawicielkę Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), uzyskał poparcie ponad 36 mln głosów. Przeciwko oddano ok. 43 tys. głosów, kolejne 42 tys. to głosy wstrzymujące się.

Przedstawicielka MSP zaproponowała na funkcję prezesa Adama Maciejewskiego.

Po zgłoszeniu tej propozycji, na wniosek przedstawiciela jednego z funduszy, ogłoszono pięciominutową przerwę.

Pod koniec grudnia Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia z ważnych powodów z dniem 21 grudnia 2012 r. Ludwika Sobolewskiego w czynnościach prezesa zarządu GPW. Jednocześnie Rada Giełdy przekazała pełnienie obowiązków prezesa GPW Adamowi Maciejewskiemu.

Nowy prezes na 1 rok

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) powołało na prezesa GPW Adama Maciejewskiego. Wcześniej z funkcji tej został odwołany Ludwik Sobolewski. Jednocześnie Skarb Państwa zapowiedział, że procedura wyłonienia prezesa na nową kadencje rozpocznie się na początku 2014 roku.

Wniosek o powołanie na prezesa Maciejewskiego, zgłoszony przez przedstawicielkę Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), uzyskał poparcie 36.527.947 głosów. Przeciwko oddano 49.968 głosów, kolejne 42 tys. to głosy wstrzymujące się.

Pod koniec grudnia Rada Giełdy podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia z ważnych powodów z dniem 21 grudnia 2012 r. Ludwika Sobolewskiego w czynnościach prezesa zarządu GPW. Jednocześnie Rada Giełdy przekazała pełnienie obowiązków prezesa GPW Adamowi Maciejewskiemu.

Maciejewski pracuje na GPW od 1994 roku, od 28 czerwca 2006 - jako członek zarządu, odpowiedzialny m.in. za rynek instrumentów pochodnych i strukturyzowanych, systemy transakcyjne, technologię, organizację obrotu i produkty informacyjne.

Ludwik Sobolewski był prezesem GPW od 2006 roku.

W specjalnym komunikacie MSP podkreśliło, że ostatnie doniesienia medialne na temat GPW nie odnosiły się do meritum jej pracy.

"Rozpoczynanie teraz procedury wyboru nowego prezesa spółki z perspektywą konieczności powtórzenia tej operacji za kilka miesięcy z racji upływu kadencji (2010-2014) także nie zapewniałoby giełdzie publicity odnoszącego się do jej roli jako organizatora rynku. Najwyższy czas, by giełda wróciła na łamy prasy ekonomicznej - ale nie w wyniku kolejnych zmian personalnych w zarządzie, lecz z racji sukcesów w dalszym rozwijaniu spółki i rynku kapitałowego" - głosi komunikat.

Procedura wyłonienia prezesa na nową kadencje rozpocznie się na początku 2014 roku, zapowiada resort.

Sobolewski napisał wcześniej w oświadczeniu, że GPW nie uczestniczyła w żadnym jawnym, skrywanym czy zakamuflowanym finansowym wsparciu projektu filmowego. W jego ocenie, wszystkie działania GPW były zgodne z zasadami profesjonalnego zarządu oraz z zasadami etyki zawodowej.